Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Grundkurs i löneadministration, Företagsuniversitetet

  • löneadministrationens ABC
  • så utför du de vanligaste löneberäkningarna
  • lär dig tillämpa gällande lagar och regler
Du som administrerar löner vet hur viktigt det är att allt blir korrekt. Arbetsvolymen är ofta stor och förändringar i regelverket kommer kontinuerligt. Dessutom har du en deadline varje månad när du måste vara klar. Det ställer stora krav på dig!

Kursen ger dig praktiska kunskaper i löneadministrativt arbete och förståelse för de krav som kopplas till rollen. Du lär dig de löneadministrativa rutinerna och får kunskaper om skatteregler, brutto- och nettolön samt de regler som gäller för semester och föräldraledighet, förmåner och traktamenten. Kursen varvar teori med många praktiska räkneövningar. Du får också möjlighet att diskutera problem och ställa frågor.

Utbildningenvänder sig till dig som precis har börjat, eller ska börja, arbeta med löneadministration.
Relaterade artiklar