Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grundkurs i omvärldsanalys för offentlig sektor

Offentlig sektor har ofta andra utgångspunkter än privat sektor när det gäller relationen till omvärldsfrågorna. Dels bör det vara en tydlig rågång mellan politik och tjänstemän vilket i sin tur präglar fokus och syfte med ett omvärldsarbete. Dels upplever många offentliga företrädare inte att de tidshorisonter de arbetar med är lika kortsiktiga som delar av näringslivet tvingas ha som måttstock.

Inspirerande föreläsningar blandat med praktiska uppgifter.
Därför har vi tagit fram en grundkurs i omvärldsanalys som är anpassad till de förutsättningar som de som är verksamma i offentlig sektor har att förhålla sig till. Det handlar om metoder för att göra analyser av i första hand övergripande samhällstrender, analys av hur olika aktörer och storheter samspelar och interagerar samt utifrån detta dra konsekvenser för den egna organisationen

Utbildningen ger:

  • Baskunskaper för att lyckas med grundläggande omvärldsanalys.
  • Redskap för att effektivisera och systematisera omvärldsbevakning och analys.
  • Metoder för att analysera de samhällstrender och nyckelaktörer som formar framtiden inom den egna sektorn.
  • Metoder för fortsatt utvecklingsarbete och innovation i den löpande verksamheten.
  • Omvärldspåfyllning i form av en föreläsning kring de mest aktuella trenderna med betydelse för offentlig sektor
Läs mer här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara