Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grundläggande ellära med mätövningar

Beskrivning

Under två kursdagar får deltagarna grundläggande kunskaper i ellära och storheter, enheter och beteckningar samt beräkningar av dessa. Vi tittar också på lik- och växelström, trefasnätets uppbyggnad och mätinstrument.

För vem passar kursen

Personer som behöver få grundläggande kunskaper om el och hur vanliga mätinstrument kan användas vid felsökning.

Kursmoment

 • Vanliga storheter och enheter inom elläran: ström, spänning, resistans samt energi och effekt
 • Ellära lik- och växelström
 • Vanliga spänningskällor
 • Serie- och parallellkoppling
 • Materialtyper inom elområdet: ledare, isolatorer och halvledare
 • Mätinstrument och hur de används
 • Trefasnätets uppbyggnad
 • Felsökning
 • Säkerhet
 • Laborationer och praktiska övningar
 • Mätning av ström, spänning och resistans i både lik- och växelströmskretsar samt vid serie- och parallellkoppling
 • Praktiska tillämpningar på Ohm´s lag
 • Indirekta och direkta mätningar
 • Beräkningar av effekt utifrån mätvärden från ström- och spänningsmätning
 • Felsökningsmetoder
 • Praktiska felsökningsövningar

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskaper i grundläggande ellära och känna till storheter, enheter och beteckningar samt kunna göra enklare beräkningar på dessa. Kursen ska också ge grundläggande kunskaper om lik- och växelström och dess användningsområden, grundläggande kunskaper om trefasnätets uppbyggnad samt kunskaper om mätinstrument och hur de används.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar