Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grundläggande Miljöjuridik

En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en genomgång av det miljöjuridiska området.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla – hur hanterar du dem i verksamheten?
  • Hur går samrådsprocessen till, hur organiserar du upp ett bra samråd och hur hanterar du synpunkter?
  • Vilka utredningar behövs för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)?
  • Vad kräver tillstånd och hur hänger tillståndsplikt och MKB samman
  • Vad betyder riksintressen och artskydd?
  • Vad innebär Natura 2000-kravet och andra områdesskydd?
  • Vem straffas om något går snett?
  • Hur går tillsynen till?
  • Hur hanterar du ansvar för förorenad mark och förorenat vatten?

Föreläsare

Pia Pehrson är advokat och delägare i Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfallkoncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt.

Caterina Carreman är advokat vid Foyen Advokatfirma och arbetar främst med miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på plan- och bygglagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som vill ha en introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.

Relaterade artiklar

Ansök till Grundläggande Miljöjuridik, VJS Karnov Group


 
×