Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

eplogo.jpg

Grundläggande VD-utbildning,
Executive People


Grunderna du behöver för att bli en framgångsrik VD

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de lagar och bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som VD ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets namn än ägarna. Deras ansvar är i princip begränsat till den ekonomiska insatsen i bolaget.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till i första hand till företagare och styrelseledamöter i små och medelstora aktiebolag. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som VD. Utbildningen klargör rollen som VD och ger tips och råd till dig som VD i ett litet eller mellanstor aktiebolag.

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för:

  • Den grundläggande innebörden i aktiebolagslagen
  • VD-rollen gentemot styrelsen/ägarna
  • Marknadsplan och budget
  • Resultat- och balansräkning
  • LAS & MBL
  • Moms & sociala avgifter
  • VD kontra styrelsens personliga ansvar
  • Ledning och fördelning av personalarbetet
  • Hur man sätter mål en för verksamhet
  • Vad är en modern ledare?

Arbetssätt under utbildningen:

2 dagar där föreläsningar varvas med  olika praktiska “hands on” övningar och grupparbeten.

ep_manniskor2.jpg

Kursdatum & anmälan

Se >> Kursschema

Praktisk information:

Utbildningsavgift: 18 750 kr kr (exkl. moms)
Morgonfika, lunch, eftermiddagsfika samt kurslitteratur ingår i avgiften. Samt Intyg efter avslutad utbildning.
Begränsat antal platser!

Relaterade artiklar