Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®


Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.

Mål

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om Heta Arbeten® och behörighet att genomgå Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om:

  • Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®
  • Riskhantering
  • Presentationsteknik och pedagogik
  • Och övning i att hålla presentationer.

Tid och plats

Kl. 09.00–17.00. Från kl. 08.30 finns fika. Lunch och fika ingår i avgiften.

Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C, 117 43 Stockholm

Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka till Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® behöver du ha giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Du behöver även ha datorvana samt en grundläggande kompetens enligt något av alternativen A-C nedan:

Alternativ A
Genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) utbildning i Skydd mot olyckor eller vara utbildad till brandman eller brandbefäl enligt tidigare Räddningsverkets utbildning för heltids- alternativt deltidspersonal eller genomgått högskoleutbildning inom kompetensområdena brand och/eller riskhantering eller motsvarande.

Alternativ B
Under den senaste tvåårsperioden genomgått minst en av Brandskyddsföreningens utbildningar Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator med godkänt resultat eller sedan utbildningstillfället varit kontinuerligt verksam inom brandområdet.

Alternativ C
Motsvarande kompetens som alternativ A-B kan godkännas efter individuell prövning.

Observera att förkunskapskrav enligt något av ovan alternativ (A-C) måste styrkas.

Handlingar skickas samtidigt som ansökan till e-post: intygHA@brandskyddsforeningen.se, ange i ämnesraden: Instruktörsutbildning och datum. Alternativt kan du skicka till postadress Brandskyddsföreningen, Att. Heta Arbeten, Box 472 44, 100 74 Stockholm.

Relaterade artiklar