Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor

Gymnasieskolan är en frivillig skolform där regelverket till stora delar skiljer sig åt från vad som gäller grundskolan och andra obligatoriska skolformer. Under tiden i gymnasieskolan fyller också de allra flesta elever 18 år och blir myndiga.

Under utbildningen tas ett antal centrala och aktuella frågor avseende gymnasieskolan upp och gås igenom ur ett praktiskt perspektiv. Stort utrymme kommer ges för deltagarnas egna frågor.

Områden som kommer gås igenom vid utbildningen är bl.a. mottagande (behörighet, urval), särskilt stöd och extra anpassningar, kontakt med hemmet, ingripanden mot elever, nyanlända elever samt nyheter på gymnasieskolans område.

Kursen vänder sig till rektorer, skolchefer, lärare, tjänstemän på förvaltning samt andra som är intresserade av att lära sig mer om dessa frågor

Relaterade artiklar