Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hållbar konsumtion – Hur gör vi?, SP

Naturvårdsverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Lots Design bjuder in till workshop om hållbar konsumtion och återbruk 6 december 12.00-17.00 på Röhsska Museet, Vasagatan 37-39, Göteborg.

Efterfrågan på hållbara konsumtionsalternativ ökar. Slit och släng är på väg ut, intresset för att återanvända,vårda, reparera och att handla kvalitetsvaror växer hela tiden och vintage/återbruk är högstamode. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter och nya sätt att se på konsumtion.

Vi vill veta vilken potential ni ser, vad som kan skynda på utvecklingen alternativt sätta käppar i hjulet. Och hur ni tycker att offentliga – såväl statliga som regionala – myndigheter borde agera och stödja er.

Syfte

Tongivande företag och aktörer från kommun-, region- och föreningssfären bjuds in till dialog om hur man tänker kring hållbar konsumtion och nya affärsmöjligheter som kan resultera i mer hållbara konsumtionsvanor.

Innehåll

Du har chans att påverka!
Workshopen är en del i strategi- och utvecklingsarbetet på nationell, regional och lokal nivå. SP, Lots, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen undersöker i projektet REUSE! hur Västsverige kan arbeta för ett ökat återbruk och reparation och Naturvårdsverket arbetar med att ta fram nationella mål och strategier kring förebyggande av avfall – vilket förutsätter nya konsumtionsvanor. Du kommeratt ges möjlighet till inspel i dessa processer på olika sätt under workshopen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara