Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hållbart företagande. Hur gör vi? Vägledning genom ISO 26000 och SIS SP 2:2013, SP

ISO 26000 är en global vägledande standard för socialt ansvarstagande. Den omfattar ett brett omfång av hållbarhetsfrågor såsom miljö, konsument, samhälle, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och korruption. Allt fler organisationer väljer att börja arbeta enligt standarden.

I januari 2013 publicerades SIS Specifikationen för ”Socialt ansvarstagande – systematisk egendeklaration”. Den ger organisationer möjlighet att på ett strukturerat och systematiskt sätt beskriva hur de operativt arbetar med socialt ansvarstagande och hur väl ISO 26000 har implementerats inom verksamheten.

Syfte

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om vad den globala vägledande standarden ISO 26000 – Socialt ansvarstagande är för något och hur den kan tillämpas och ger möjlighet att maximera hållbar utveckling.

Målgrupp

Kursen vänder sig till VD, ekonomichef, samordnare inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, hållbarhet, till dig som arbetar för er verksamhets långsiktiga hållbarhet. Till dig som vill ha mer kunskap om vad ISO 26000 är och hur den kan tillämpas i praktiken, t ex du som arbetar med verksamhetsutveckling, inköp, marknad, kommunikation eller HR.

Innehåll

  • Grundläggande kunskap om ISO 26000 och dess innehåll och uppbyggnad
  • Vad är nyttan med ISO 26000?
  • Hur ISO 26000 kan tillämpas i praktiken och implementeras i organisationen
  • Grunderna för att beskriva och kommunicera hur ISO 26000 har implementerats i organisationen med hjälp av SIS Specifikation för Socialt ansvarstagande-Systematisk egendeklaration.
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara