Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hantera utmanande kundsamtal™

Ibland händer det att kunden upplever att vi inte levt upp till deras förväntningar. Oavsett vems fel det är har något gått snett, interaktionen är på väg att utvecklas till ett negativt avgörande ögonblick. Om vi lyckas vända ögonblicket till positivt för kunden har vi en gyllene möjlighet att skapa lojala kunder. Vi jobbar här med färdigheter som hjälper er att hantera dessa situationer effektivt.

Tre konkreta färdighetssteg för att hantera utmanande kundsamtal med bibehållet fokus på att möta både affärsmässiga och mänskliga behov

Relaterade artiklar