Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hantering av kemikalier

Beskrivning

Grundläggande utbildning i hur du hanterar de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin. Kan anpassas efter din arbetsmiljö vid företagsförlagd kurs.

Vår utbildning Hantering av kemikalier ger grundläggande kunskaper om de vanligast förekommande kemikalierna inom industrin och hanteringen av dessa.

För vem passar kursen

Personer med personalansvar för och/eller som arbetar med eller i miljöer med kemikalier.

Kursens innehåll

  • Databladen
  • Riskbedömning
  • Lagring
  • Säkerhetsåtgärder

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha grundläggande kunskap om vanligt förekommande kemikalier och säkert kunna hantera dessa.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar