Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Säkerhetsutbildningar

Heta arbeten Certifkat

Heta arbeten Certifikat

Här har ni möjlighet att delta på våra öppna utbildningar som hålls varje månad på flera orter eller boka en egen utbildning på plats hos er! Vi skräddarsyr efter era behov med utbildning och material. Välkomna!

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Heta Arbeten

Innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Säkerhetsutbildningar Sverige AB är arrangörer åt Brandskyddsföreningen Sverige och har instruktörer med den kompetensnivå som utbildningskommittén för Heta Arbeten ställer krav på.

Datum

Stockholm
2/11-2012 09.00-14.30
14/12-2012 09.00-14.30

Märsta
5/11-2012 09.00-14.30
3/12-2012 09.00-14.30

Göteborg
14/11-2012 09.00-14.30
12/12-2012 09.00-14.30

Relaterade artiklar