Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Heta arbeten, Fältsjö utbildning

Vi utbildar kursdeltagare från små till stora företag samt privatpersoner. För kostnadsförslag och tidsbokning ber vi Er vänligen kontakta oss!

Teori brandkunskap

  • Praktiska övningar, handbrandsläckare m.m
  • Utbildningsplan enligt Svenska Brandskyddsföreningen
  • Kursbevis efter genomgången utbildning

Utbildningstid: 5 timmar
Kostnad: 1050kr+moms/person

Relaterade artiklar