Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hjärt-Lungräddning - omhändertagande på olycksplats, Fältsjö utbildning

  • HLR-utbildning 3timmar, (livlösa personer ex. hjärtinfarkt)
  • Fysiologi och anatomi
  • Stoppa blödning
  • Brännskada
  • Nedkylning
  • Allmän L-ABC
  • Omhändertagande olika tillbud
  • Praktiska övningar

Utbildningstid: 6 timmar
Kostnad: 1000kr+moms/person

Relaterade artiklar