Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

HR-ENGELSKA

Som HR-specialist är det viktigt att du kan använda språket för att skapa förtroende mellan dig själv och olika yrkesgrupper. Att känna dig säker på den engelska vokabulären inom HR-världen ger dig möjlighet att bättre handskas med alla sorters situationer som kan uppstå på din arbetsplats där engelska används. Våra utbildningar i HR-engelska fokuserar på att förstärka din säkerhet vid t ex anställningsintervjuer, att leda och delta vid interna och externa möten, att nå fram med ditt budskap via mail, brev och telefon samt att delta vid olika sociala sammankomster.

Innan kursstart görs en analys av följande tre delar:

 • befintliga språkkunskaper
 • vid vilka tillfällen engelska används
 • vilket vokabulär som används inom respektive specialistområde
Individuella kurser eller gruppkurser i HR-engelska skräddarsys efter kundens behov, vilket innebär att kursinnehållet kan variera. Alla kurser fokuserar dock på att utöka vokabulär, att tala med större säkerhet och att välja rätt ord och språkstil i de olika yrkessituationerna.

Typiska delmoment i kursen är:

 • HR-terminologi inom respektive yrkesområde
 • presentationer
 • mötes- och förhandlingsteknik; ; begära ordet, ställa besvärliga frågor, argumentera och övertyga
 • skriva mail och brev, avtal, rapporter m m
 • social engelska; artighetsfraser, lära känna nya människor
 • beskriva HR-processer och policyn
 • interkulturell kommunikation
 • uttal och att arbeta bort svengelskan
Individuella kurser eller gruppkurser i HR-engelska kan starta med kort varsel och kan läggas upp som intensiv, semi-intensiv, eller som ett antal lektioner per vecka under en längre eller kortare period. Kurser kan hållas antingen hos kunden eller i våra lokaler vid Kungsträdgården.
Relaterade artiklar