Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

D&T Företagsutbildning


HTML5 grundkurs

HTML5 GRUNDKURS

HTML5 och CSS3 går vi kort igenom i denna kurs, lite inspiration i filmen nedan. Filmen är på Engelska men vår kurs är på Svenska.Vi tittar på de beståndsdelar som tillsammans utgör HTML5, nämligen HTML, CSS3 och JavaScript. I kursen går vi endast igenom sådant som redan i dag kan användas i alla moderna webbläsare och ger tips på så kallad ”fallback”, alternativ om en viss webbläsare inte har stöd för den aktuella tekniken. Även om det till exempel finns intressanta förbättringar för att skapa formulär, i HTML5 så är stödet i dagens webbläsare bristfälligt. I kursen reder vi ut om HTML5 är nutid eller framtid och ser på bakåtkompabilitet. Helt klart är att HTML5 är här.
I HTML5 har vissa element utgått, t ex frames. Element har tillkommit audio, video och canvas med fler. Element som tidigare fungerat hos samtliga webbläsare, men inte funnits i specifikationer har nu blivit legitima t ex embed och object och därmed fått klarare regler för när och hur de bör användas.

I och med Internet Explorer 9 har vi fått ett gemensamt sätt för händelse hantering med javascript. Hur vi blir bakåtkompatibla diskuteras i kursen.

Det är HTML5 som kan användas för webbsidor i moderna ”smartphones” som iPhone, Android med fler, samt läsplattor.

Kursens innehåll

 • Vad är HTML5?
 • Nytt i CSS3
 • JavaScript i förhållande till nya HTML element
 • Video elementet – för video utan plugin
 • Audio elementet – för ljud utan plugin
 • Canvas – en "målarduk" att rita på med javascript
 • SVG – Det enda alternativet till Flash för vektorgrafik på webben
 • Val av filformat för grafik gif, jpeg,png eller svg
 • Val av filformat för video
 • Val av filformat för ljud
 • Är Flash ett avslutat kapitel

Förkunskaper

Du ska ha en god datorvana.

Start

Se hemsida

Relaterade artiklar