Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Human skills för projektledare

Bli medveten om hur du uppfattas av andra, vilka som är dina starka sidor och vilka som kan förbättras. Lär dig anpassa ditt ledarskap till olika situationer och hur du kan använda din personlighet till att motivera och entusiasmera andra till bättre resultat.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Ha en bättre bild av hur du kommunicerar vid gruppmöten, förhandlingar och presentationer
 • Få ökad kunskap om personliga samtal i problemsituationer
 • Märkbart förbättra ditt sätt att leda projekt
 • Få ökad kunskap om din egen ledarstil och hur du kan utveckla den
 • Få en inblick i vilka verktyg som finns för att öka effektiviteten i projekt

Kursbeskrivning

I den här utbildningen lär du dig att använda din personlighet för att motivera och entusiasmera andra. Det finns flera ledarstilar och i den här utbildningen kommer du fram till vilken som passar dig bäst. Genom att använda verktyg för ledarskap kommer du att öka din förmåga att styra och leda projekt samt att höja effektiviteten i det dagliga projektarbetet. Du kommer att få öva på olika problemsituationer och vi arbetar med positiv feedback.

Moment

 • Ledarrollen: situationsanpassat ledarskap och FIRO, återkoppling samt personlig utveckling
 • Kommunikation: transaktionsanalys, presentationer, kontakt med andra enheter och beslutsfattare
 • Problemsituationer: tidspress och svåra samtal
 • Förändringsledarskap
 • Leda en tillfälligt sammansatt grupp
 • Pröva på att använda verktyg för att öka effektiviteten i projekt
 • Ytterligare moment kan införas utifrån deltagarnas behov

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare, teamledare eller chef

Relaterade artiklar