Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Human skills 2 – Effektiva team

Lär dig att höja projektgruppens potential med de rätta verktygen. Du får kunskaperna för att skapa ett kreativt och produktivt team.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Kunna analysera nuläget, så att du hittar gruppens utvecklingsbehov och drivkrafter
 • Kunna välja aktiviteter efter gruppens behov och omgivande faktorer
 • Kunna genomföra teambuilding-aktiviteter på ett professionellt sätt

Kursbeskrivning

Som projektledare har du ofta kort tid på dig att sätta samman och få igång ett effektivt team. I den här utbildningen lär du dig hur du ska utveckla och etablera de rätta förutsättningarna för din projektgrupp. Vi koncentrerar oss på att analysera gruppens behov inför starten av ett projekt. Du får lära dig skapa och leda ett team för att få största möjliga utbyte av olika kompetenser och personligheter. Resultatet blir ett team som är både kreativt och produktivt.

Moment

 • Genomföra och analysera ett flertal teambuildingövningar
 • Din personliga profil enligt MBTI (Myer-Briggs Type Indicator)
 • Olika profiler i en grupp
 • Att förstå och använda medarbetarnas olikheter i ett team
 • De olika faserna av grupputveckling
 • Analys av nuläge
 • Val av aktiviteter
 • Genomförande av teambuildingaktiviteter
 • Verktyg för teambuilding

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är projektledare eller teamledare.

Relaterade artiklar