Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hur bemöter vi hotfulla personer ?

Konflikthantering för handläggare, socialsekreterare m fl

Målgrupp:

Handläggare, socialsekreterare, socionomer inom socialtjänsten, arbetsförmedling, försäkringskassa samt andra arbetsplatser där personalen riskerar att utsättas för hot och våld. Ca 3500 handläggare hos Försäkringskassan/skatteverket  har genomgått denna utbildning under senare år.

Syfte:

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Fokus ligger på att förebygga att situationen uppstår.

Verbal konflikthantering för att trappa ned en obehaglig situation är ett av många verktyg som kursdeltagarna får med sig. Deltagaren ska också genom medvetenhet om hur man kan arrangera sin arbetsplats när det gäller möblering, flyktvägar mm. kunna minska riskerna för att hamna i en trängd situation.

För de som vill finns det även en möjlighet att bygga på utbildningen med fysiskt självskydd.

Kurslängd: En dag

Kommentarer från kursdeltagare;

-Mycket bra utbildning. 5 av 5 möjliga. Intressant och tänkvärt, lärorikt med en engagerad kunnig och rolig föreläsare. Anna, handläggare CSN

-Jag kommer att ha nytta av utbildningen i mitt arbete eftersom jag fått självinsikt, tänka efter före och fått mer förståelse för kunderna.
Handläggare CSN

-Många av mina kunder är trängda och det är viktigt att bli bättre på att bemöta och förstå signalerna. Är imponerad över hur väl pålästa ni var kring vår organisation och problematik. Bravo ! Handläggare CSN

Aktuella kurser

  • 26 nov Halmstad - kundanpassad
  • 2 -5 dec - Stockholm Kundanpassad
  • 11-13 mars Norrtälje - kundanpassad
Relaterade artiklar