Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Business Finance

Har du full kontroll över affärsbesluten eller händer det att du tar beslut utan att inse de ekonomiska konsekvenserna fullt ut? IHM Business Finance ger dig förmåga att visa på den ekonomiska effekten och förståelse för vilka styrmedel som krävs för att generera överskott och kassaflöden som ökar konkurrenskraft och lönsamhet på kort och lång sikt.

Det är pengarna som räknas

IHM Business Finance ger förståelse för hur den ekonomiska redovisningen beskriver företagets verksamhet, finansiella flöden och risker. Du får insikter om finansieringsformer, investeringsval samt finansiell styrning och hur de påverkar affärsplaneringen. Du kommer att förstå hur den ekonomiska styrningen ska utformas för att infria ägarnas krav på avkastning och utvecklar din förmåga att argumentera i ekonomiska termer.

För att övertyga behöver du tala samma språk

Ägare och kreditgivare bedömer företagets verksamhet utifrån den bild som den ekonomiska redovisningen ger. Som beslutsfattare är det du som har kunskap, tankar och idéer om hur affärsverksamheten ska drivas. För att kunna övertyga dem som sitter på pengarna, måste du förstå hur dina affärsval och verksamhetsbeslut påverkar den bild som den ekonomiska redovisningen ger.

Redovisning, finansiering och ekonomistyrning är komplexa ämnen, men IHM Business Finance gör dig till en duktig generalist - inte specialist.

Visst är det skönt när strategier och affärsval genererar lönsamhet enligt plan!

IHM Business Finance ger dig kunskap om vilka styrmedel som krävs för att generera tillräckliga ekonomiska överskott och kassaflöden så att verksamhetens långsiktiga överlevnad och utveckling säkerställs.

Efter IHM Business Finance ska du:

  • Förstå hur den ekonomiska redovisningen speglar företagets värde, affärsverksamhet och kreditvärdighet.
  • Kunna tolka och använda den ekonomiska informationen som underlag för utvärdering och uppföljning av affärsverksamheten.
  • Förstå hur affärsmodellen bör utformas och hur verksamheten bör styras för att uppnå finansiella mål.

 

Relaterade artiklar