Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Business Innovation

Alltför många innovationsförsök misslyckas. De främsta hindren uppges vara kunskap om innovation och avsaknad av process. Genom Business Innovation får du helhetssyn på processen och verktygen som behövs för ett framgångsrikt innovationsarbete.

Bygg nya intäktsströmmar med strukturerad innovation

Att som företag kunna se och dra nytta av förändringar i marknader, regleringar och teknologier är inte bara nyckeln till framgång, det är ett kriterium för överlevnad. För att lyckas, behöver alla delar av företaget engageras av en innovationsledare med specialistkompetens inom området strukturerad innovation.

Reaktivitet är det nya proaktiva

Företag och affärsidéer föds, lever och dör i ett allt snabbare tempo. För att landa på alla fyra, behöver vi ha processer som säkerställer att vi kontinuerligt omvärderar vår samtid och framtid.

För att kunna agera proaktivt måste vi först reagera på och analysera alla de signaler som kommer ifrån medarbetare, marknader, kunder, konkurrenter, forskning, teknikutveckling, organisationsutveckling osv. Business Innovation ger en struktur för hur du organiserar och strukturerar detta viktiga arbete.

Målet är att alltid vara up-to-date med hur marknaden utvecklas, reagera och fånga upp möjligheter i nuet och utnyttja dem för att proaktivtr bygga nya intäktsströmmar.

Efter IHM Business Innovation kan du:

agera som Innovationsledare inom ett företag. Det innebär att du kommer att kunna leda och organisera innovationsarbete under fyra faser:

  • Hur fungerar nuvarande affärsmodeller?
  • Hur skulle de nuvarande affärsmodellerna kunna fungera imorgon?
  • Vilken affärsmodell tillför företaget störst affärsnytta?
  • Hur implementerar jag en ny eller modifierad affärsmodell?

 

Relaterade artiklar