Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Business Management

Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra? IHM Business Management ger affärsförståelse, helhetsperspektiv och verktyg för att analysera och utveckla en lönsam affärsverksamhet.

Agerar du smartare än konkurrenterna?

Insikten om vad som skapar kundtillfredsställelse och lönsamhet är en grundförutsättning för att kunna göra rätt affärsval och agera framgångsrikt på marknaden. Med helikopterseende är det enklare att tänka i helt nya banor och våga agera annorlunda än konkurrenterna. En kritisk framgångsfaktor för att få affärerna att lyfta är förmågan att bedöma och kunna skapa balans mellan marknadsföring/sälj, affärsutveckling, styrning och lönsamhet.

Som Business Manager är ditt fokus att öka resultatet i affären

Om affären verkligen ska lyfta, får ingen länk i kedjan vara svag. Organisation, affärsekonomi, marknadsföring och ledarskap måste fungera optimalt, var för sig och tillsammans.

Fler behöver tänka och agera som ”managers”

IHM Business Management ger helhetsperspektiv på företagets verksamhet, marknad, produkter/tjänster och affärsmodell. Du ökar förmågan att skapa rätt förutsättningar för att göra lönsamma affärer utifrån företagets mål och marknadens efterfrågan.

Resultat efter utbildningen

IHM Business Management ger, på en övergripande och grundläggande nivå, helheten i vad som ingår i en affärsverksamhet och skapar förståelse för kopplingen mellan marknadsföring/sälj, affärsutveckling, styrning och lönsamhet.

Relaterade artiklar