Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM EQ ledarskap

Nya tider och nya värderingar kräver ett annat ledarskap och andra beteenden. IHM EQ Ledarskap ökar din medvetenhet om hur du kan frigöra kraften och den fulla potentialen hos dina medarbetare, och vad som verkligen krävs av dig för att leda din organisation in i framtiden.

Använd dina dolda kompetenser och öka din effektivitet

Genom IHM EQ Ledarskap blir du medveten om dina dolda kompetenser. Genom dig själv, andra ledare och kompetenta handledare kommer du att påbörja din utvecklingsresa till ett effektivt och hållbart ledarskap.

Nyttja dina dolda kompetenser

Emotionellt kapital beskriver det värde som skapas genom att använda en uppsättning emotionella och sociala färdigheter för att påverka andra.

Under programmets två dagar kommer du att bygga upp din kunskap kring vad Emotionellt kapital verkligen handlar om. Med hjälp av din omfattande feedback rapport kommer du att gå från klarhet till klarhet kring vad du behöver utveckla i ditt ledarskap för att nå full effekt.

EQ – viktigare än IQ för din framgång som ledare

ECR hjälper till att kartlägga de områden ledare behöver förstärka för att utvecklar effekt i sitt ledarskap och positivt resultat i affären. Genom programmet kommer du att bli medveten om dina dolda kompetenser. Genom dig själv, andra ledare och kompetenta handledare kommer du att påbörja din utvecklingsresa till ett effektivt ledarskap.

Programmet syftar till att öka effektiviteten i ditt ledarskap. Det som kännetecknar ledare med hög ledareffektivitet är att de:

  • har förmågan att agera i känslomässigt utmanande situationer
  • är mottagliga för nya idéer och kan hantera andra infallsvinklar än sina egna
  • har en passion för det de gör och förmågan att få andra att uppleva detsamma
  • behåller ett entusiastiskt åtagande till långsiktiga mål
  • har en markant påverkan på affärsresultatet- har förmågan att förstå och känna igen hur
  • deras känslor och emotioner påverkar deras uppfattning och omdöme
  • är anpassningsbara och hanterar nya situationer väl
  • har kännedom om sig själva och är medvetna om sina känslomässiga erfarenheter
  • har framgång i förändringsarbete eftersom förmågan att förstå andra är hög
  • är helt enkelt mästare i förändring!

Välkommen att bli en ”Emotional Capitalist”!

Relaterade artiklar