Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Framgångsrik förhandling

Att samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Det kallas att förhandla. Oavsett vilken relation det gäller, är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma. Denna kurs tar sitt avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare.

I samarbete med världsledande expertis

Kursen tar avstamp i den internationelle förhandlingsexperten Lars-Johan Åges unika forskning, som har anammats av forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Genom en väletablerad studiemetodik och praktiska övningar kommer du att förstå innebörden och effekterna av framgångsrik förhandling, och hur du skall nå dit i de situationer du ställs inför oavsett yrkesroll.

Ramverk, verktyg och övningar

Kursen framgångsrik förhandling och målinriktad kommunikation tar avstamp i den senaste forskningen inom området och ger praktiska verktyg för att  kunna förstå och kunna använda sig av de viktigaste principerna för framgångsrik förhandling.

Kursen ger deltagarna inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation.

  • Du lär dig att använda ett universellt förhandlingsverktyg som gör att du kan applicera de principer och tekniker du lärt dig på kursen i just de situationer som är aktuella för dig.
  • Du får förståelse för varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapar värde för alla inblandade parter.
  • Du får förståelse för hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel.
  • Du får inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner. Även riktigt svåra samtal och konfliktsituationer behandlas inom kursen.

 

Relaterade artiklar