Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Hög­presterande lednings­grupp

En effektiv och samspelt ledningsgrupp är grunden för framgångsrika organisationer. Vi vill omvandla vetenskapliga teorier och forskning till konkreta verktyg som hjälper ledningsgrupper att effektivisera sina arbetsformer på ett sätt som är synligt i vardagen.

En effektiv ledningsgrupp är grunden för framgång

Under en heldag får du ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan på lönsamhet och effektivitet. Tempot är högt, arbetet är processinriktat och fokus ligger på att ge dig metoder och verktyg som både utvecklar din ledningsgrupp och ditt strategiska ledarskap.

Vad skapar en effektiv och framgångsrik ledningsgrupp?

Under en heldag får du ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan på lönsamhet och effektivitet. Tempot är högt, arbetet är processinriktat och fokus ligger på att ge dig metoder och verktyg som både utvecklar din ledningsgrupp och ditt strategiska ledarskap.

Allt IHM gör har en djup förankring i kunskaper kring kommunikation och de gruppdynamiska processer som formar och utmärker en ledningsgrupp i samverkan. Vi blandar korta teoripass med reflektioner, diskussioner och dialog i mindre grupper.

Samspelt kommunikation och möten med tydlig struktur

Du får tillgång till:

  • En strukturerad metod, som hjälper gruppen att gå från en samling individer till en sammansvetsad ledningsgrupp med gemensamma mål och aktiviteter.
  • En metod som ger insikt om hur kommunikationen i gruppen kan fördjupas för att bidra till en mer resultatinrikad samverkan.
  • Verktyg som utgör stöd och konkret hjälp för att stärka samarbete och effektivitet

Du påbörjar identifieringen av framgångsfaktorer:

  • Hur ser vårt uppdrag ut?
  • Vilka spelregler skall vi ha?
  • Vilka mål och aktiviteter ska vi prioritera?
  • Hur effektiviserar vi möten och beslutsfattande?
  • Vilka värderingar bygger vi vårt samarbete på ?
  • Hur bygger vi tillit och förtroende i vårt lagarbete?
  • Hur sker kommunikationen till och från gruppen?

 

Relaterade artiklar