Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Key Account Management

Hur kan du utveckla samarbetet med de kunder som har potentialen att bli de mest lönsamma för företaget? Genom IHM Key Account Management utvecklar du en egen strategi för att utveckla ett effektivt samarbete med utvalda nyckelkunder. Målet är långsiktiga och riktigt lönsamma affärsrelationer med rätt kunder.

Utveckla din personliga KAM-strategi

IHM Key Account Management vänder sig till dig som vill utveckla förmågan att etablera och utveckla affärssamarbeten på ledningsnivå på ett professionellt sätt. Parallellt med programmet gör du finansiella och marknadsmässiga bedömningar, som ligger till grund för segmentering av ditt företags kunder och ditt slutliga val av nyckelkunder - din KAM-strategi.

Skarpt case ökar din förmåga

IHM Key Account Management ger dig kompetens att arbeta framgångsrikt med nyckelkundsbearbetning och ökar din förmåga att utveckla strategi och organisation för dessa typer av samarbeten.

Parallellt med träffarna på IHM jobbar du med ett skarpt affärsprojekt, där du får individuell handledning. Du kan med fördel använda din egen verksamhet som utgångspunkt för projektet eller välja att göra arbetet för en extern uppdragsgivare.

Efter IHM Key Account Management ska du:

  • Kunna välja & prioritera nyckelkunder
  • Kunna identifiera utvecklingsmöjligheter
  • Kunna utforma kundanpassade erbjudanden för varje unik kund
  • Veta hur du bör organisera för långsiktig relation
  • Ha insikt om hur du kan skapa lönsamma KAM-relationer
  • Ha ökad förhandlingsförmåga

 

Relaterade artiklar