Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Förändrings­ledning

Är du VD, team- eller projektledare? Då har du stor nytta av att förstå de olika faserna i en förändring, människors reaktioner och se skillnaden mellan organisation och människan. Under två intensiva dagar arbetar vi med Förändringens fyra rum, och du får praktiska verktyg för att leda mot målet.

Minimera motståndet och skapa engagemang

Programmet ökar din förmåga att förstå dina egna och andras reaktioner, tankar och känslor i och under förändring. Du får kunskap och träning i hur du kan hantera motstånd i förändringsarbete. Ett tydligt fokus ligger på att tydliggöra ledarskapets roll i förändring, och du får kunskap om hur du kan kommunicera för att skapa delaktighet och engagemang.

Beprövat koncept

I programmet kommer vi att använda oss av ”Förändringens fyra rum” - ett beprövat koncept som hjälper organisationer och individer att hantera förändring. Fyrarummaren är en väletablerad teori om förändring, baserad på Claes Janssens forskning på 1970-talet, där han beskrev individuell och kollektiv självcensur.

Vad får du med dig?

Efter programmet har du fått en tydlig bild av din roll som ledare i förändringsarbetet. Du har finslipat din affärsförmåga med utgångspunkt i dina styrkor och din ledarerfarenhet. Du har fått en djupare förståelse för människors reaktion vid förändringar och hur du kan möta dem i förändringens olika faser.

Resultat efter programmet:

  • Ha stärkt förmågan att förstå dina egna och andras reaktioner, tankar och känslor i och under förändring
  • Ökad kunskap om hur du kan hantera motstånd i förändringsarbete
  • Utvecklat din förmåga att använda feedback som verktyg vid förändringsmotstånd
  • Ökad kunskap om hur du kan kommunicera för att få delaktighet i förändringsarbetet
  • Utvecklat din förmåga att coacha människor till att göra medvetna val i en förändringsprocess
  • Träning och erfarenhet som förbereder dig inför förändringsledning
  • Ökad förståelse för din ledarroll i förändringsarbetet
  • En tydlig modell för förändringsförståelse
  • Stärkt förmåga att inspirera och skapa motivation för förändrings och utvecklingsarbete

 

Relaterade artiklar