Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Projektledning

Det operativa arbetet bedrivs alltmer i projektform. Avgörande för resultatet är projektledarens förmåga att planera, styra projektet och leda projektmedlemmarna. IHM Projektledning ökar förmågan att kombinera olika verktyg för analys, planering och styrning samt skapa ett effektivt samarbetsklimat.

Aktivitetsplanering, ekonomi och det personliga ledarskapet

IHM Projektledning ger omfattande kunskaper om hur man använder olika planeringsmetoder och verktyg såsom WBS, milstolpar, GANT-scheman och projektbudget. En kritisk framgångsfaktor för ett bra slutresultat är att få projektdeltagarna att prestera maximalt. Stor vikt läggs därför vid att skapa förståelse för hur ledarskapet påverkar effektivitet, motivation och prestation.

Utveckla ditt ledarskap och öka din effektivitet

IHM Projektledning ger en bred, affärsmässig syn på projekt som arbetsmetod för att nå verksamhetens mål. Du får ökad kunskap om både teorier och metoder för att styra projekt och insikter om både gruppdynamik och ledarskap i projekt.

Teori varvas med praktisk tillämpning och träning, som utvecklar dina personliga färdigheter och ditt ledarskap.

Din ledarförmåga påverkar motivationen

Många korta kurser i projektledning är fokuserade på verktyg. IHM Projektledning ger även kunskap om både gruppdynamik och ledarskap i projekt, och du får praktisk erfarenhet av projektledning i ett skarpt projekt.

IHM Projektledning ökar din insikt om mänskliga relationer och konflikter, hur du kan skapa rätt förutsättningar för ett effektivt samarbetsklimat i projektet, och vad du som projektledare ska tänka på när det gäller din egen personliga effektivitet.

Efter IHM Projektledning har du:

  • Ökat din förmåga att ta ansvar för att planera, driva och kvalitetssäkra projekt för att nå verksamhetens mål
  • Kunskaper om en projektorganisations uppbyggnad, en tydlig bild av projektets livscykel och hur du kan tillämpa relevanta analys-, planerings- och styrverktyg
  • Förståelse för samspelet i projektform och ökad insikt om den egna rollen och gruppens sammansättning för att nå resultat i projekt
  • Större förståelse för vikten av att anpassa ledarskapet till den aktuella situationen för att leda projektmedarbetarna i arbetsprocessen

 

Relaterade artiklar