Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Sales Performance B2B - online

Online-utbildningen IHM Sales Performance B2B är ett tids- & kostnadseffektivt utbildnings- och träningsprogram för säljkåren som identifierar behov och mäter utvecklingen. Programmet tränar säljarnas förståelse och färdigheter för framgångsrikt säljarbete som leder till kundnöjdhet och i slutändan bättre affärsresultat. Programmet erbjuds som helt webbaserad online-utbildning där ny kunskap varvas med praktisk säljträning i en digital miljö.

Identifierar behov och mäter utvecklingen hos säljkåren

Ett av marknadens mest avancerade träningsprogram för individuell online-träning där vi kombinerat effektiv säljteknik med best practice inom B2B. Kursen omfattar allt från det första mötet med en ny kund, behovskartläggning, presentation av lösning och lämpliga förhandlingstekniker till avslut. Säljarna får testa och finslipa sitt agerande i webbsimulerade miljöer.

Branschledande aktörer kvalitetssäkrar programmet

IHM Sales Performance B2B är ett Online-program som utvecklats i samarbete med Intermezzon. Det har utvecklats av affärskonsulter och B2B-säljare med fleråriga erfarenheter av kvalificerad försäljning. Arbetssättet - att blanda lärarledd undervisning med webbaserad träning och coaching -  har testats och används bland annat inom Volvo Cars Business School.

Programmet lämpar sig för dig som arbetar som (med) företagsförsäljning och behöver vässa din förmåga och få inspirationer i din utveckling som säljare,  t ex fält- eller innesäljare, chefer och produktspecialister med ca 1 års erfarenhet eller mer av försäljning.

Teori och träning = mätbara framsteg

Utbildningen ger en strukturerad säljmetodik kombinerat med best practice och praktisk träning med simuleringspedagogik. Målet är att deltagaren ska kunna bli trygg i sina kundmöten och få med sig effektiva verktyg och metoder för att kunna föra en säljprocess mot sitt mål. Efter utbildningen behärskar deltagaren säljprocessens olika steg från första kontakt och mötesbokning till behovsanalys och avslut av affären. Genom dessa steg ökar förståelsen och förmågan att skapa förtroende för säljare och företag, liksom att använda beprövade metoder för att leda säljprocessen framåt.

Relaterade artiklar