Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Strategic Brand Management

Företagets varumärke är en strategisk resurs, men få företag vet hur de ska utnyttja den. Strategiskt varumärkesarbete har därför fått en alltmer central roll i hela organisationens affärs- och verksamhetsutveckling.

Leder du varumärketsarbetet på strategisk nivå? Vi ger dig nya perspektiv

IHM Strategic Brand Management är skräddarsydd för dig som jobbar med strategiskt varumärkesarbete i offentlig eller privat verksamhet, t ex som Corporate Brand Manager, kommunikationschef, marknads/säljansvarig eller verksamhetsansvarig, eller som stödjer det strategiska varumärkesarbetet i en stabs- eller konsultroll. Det är ett program som behandlar principerna för att vårda verksamhetens anseende och skapa legitimitet på marknaden eller i samhället.

Lär dig behärska nya varumärkesutmaningar

Vill du få ditt varumärke att växa och bli starkare? Behöver du samla organisationen under ett nytt namn? Vill du öka engagemanget bland organisationens anställda? Behöver du stärka företages rykte och anseende? Brottas du med att få samstämmighet i ditt content både online och offline? Eller vill du helt enkelt rusta organisationen för framtida utmaningar i en värld där varumärkesbilden i allt högre utsträckning avgör om organisationen får behålla och kan attrahera kunder, kompetens eller kapital?
 
I denna utbildning uppgraderar du dig till att bemästra dagens och framtidens komplexa utmaningar inom varumärkesdriven förändring, styrning och utveckling. Oberoende av din aktuella varumärkesutmaning, får du i utbildningen möjlighet använda dina egna utmaningar och konkreta erfarenheter som utgångspunkt i ditt lärande.
 
Du får värdefull återkoppling och ny kunskap från både lärare, experter och andra deltagare. Du tränas i att bli en skicklig ledare för organisationens kommunikativa arbete, oavsett om du sitter i en ledningsgrupp eller siktar dit.

Huvuddelar


Uppgradera dina kunskaper och utveckla din förmåga

I denna utbildning uppgraderar du dig till att bemästra dagens och framtidens komplexa utmaningar inom varumärkesdriven förändring, styrning och utveckling. Vi vägleder dig så att du kan bemästra ditt specifika perspektiv i förhållande till utbildningens innehåll.
 
Du tränas i att bli en skicklig ledare för organisationens kommunikativa arbete, oavsett om du sitter i en ledningsgrupp eller siktar dit.

Efter programmet ska du

  • Ha en helhetsbild av varumärkesarbetets möjligheter och utmaningar i din verksamhet
  • Vara utrustad med praktiska tips och idéer för tillämpningar i din verksamhet
  • Kunna gå vidare med fördjupad kunskapsinhämtning inom ämnesområdet
  • Kunna finna nya vägar för att med stöd av varumärkesarbetet utveckla både dig själv i din yrkesroll, och den egna verksamheten
  • Ha ökat din praktiska förmåga att välja rätt inriktning på varumärkesarbetet i din organisation.
Relaterade artiklar