Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Strategisk ledning

Att leda genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

Leda genom andra chefer

Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

Att säkerställa att mål, visioner och budskap förankras i organisationen

Framgångsrika ledare på strategisk nivå bygger en organisation med stark tillit, där både chefer och medarbetare tar fullt ansvar och bidrar till utveckling av verksamheten.
 
IHM Strategisk ledning har ett tydligt fokus på att finslipa din affärsförmåga med utgångspunkt i dina styrkor och din ledarerfarenhet. Du får konkreta verktyg och metoder som stärker din förmåga att leda genom andra och styra en organisation i en omvärld som blir allt mer gränslös och oförutsägbar.
 
Du får också kunskap hur du skall initiera och genomföra strategiska förändringsprojekt som leder till önskat resultat.

Nyttjar du dina underställda chefers fulla potential?

IHM Strategisk ledning ger konkreta verktyg och metoder för att initiera och genomföra strategiskt förändringsarbete som leder till önskat resultat. Programmet har ett tydligt fokus på att finslipa din affärsförmåga med utgångspunkt i dina styrkor och din ledarerfarenhet.

Resultatet efter utbildningen

IHM Strategisk Ledning ger förståelse för det strategiska och indirekta ledarskapets betydelse och kunskap om hur du leder genom att vara förebild och styr med hjälp av en tydlig värdegrund. Under programmet får du tillgång till en metod som hjälper dig att rekrytera och utveckla chefer som bidrar till organisationens lönsamhet. Du får också kunskaper och verktyg som hjälper dig att utveckla en samspelt och affärsfokuserad ledningsgrupp.

  • Ökad förmåga att analysera och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga.
  • Ökad förståelse för hur du bidrar till ett effektivt och samspelt ledningsgruppsarbete.
  • Ett nätverk av ledare på samma organisatoriska nivå.
  • Kunskap om hur du leder på olika organisatoriska nivåer.
  • Förståelse för hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga.
  • Kunna initiera och leda förändringar på strategisk nivå.
  • En strategisk utvecklingsplan i syfte att utveckla din verksamhets affärsförmåga.
  • Ett affärsfokuserat förhållningssätt med självgående chefer och medarbetare.
  • Effektivare beslutsfattande.

 

Relaterade artiklar