Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Verksamhets­utvecklande ledarskap

Du är erfaren ledare och vill bygga en organisation som snabbt anpassar sig till omvärldens förändringar. Utbildningen fokuserar på hur du som ledare ska agera på ett sätt som engagerar, utmanar och motiverar dina medarbetare.

Bygg en snabbrörlig organisation

Detta Change Management program tar sin utgångspunkt i resultatet av dina handlingar och din samverkan med dina medarbetare. Det ger konkreta verktyg och metoder för att utveckla dig själv, dina medarbetare och ditt team för att öka lönsamheten i verksamheten.

Konkreta ledarförmågor och mycket praktisk träning

Verksamhetsutvecklande ledarskap är ett program som ökar din förmåga att leda i en snabbt föränderlig omvärld.

De insikter du får med dig bidrar till din personliga utveckling, din förmåga att stimulera dina medarbetare till sin egen utveckling och sist men inte minst att öka din organisations effektivitet.

Resultat efter programmet:

 • Ökad självinsikt och förmåga att analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar
 • Personlig feedback på ditt ledarskap och ett tydlig görande av dina utvecklingsbehov
 • Ökad insikt kring hur du kan utveckla din verksamhet genom att stärka samspelet mellan ledarskapet, organisationen och din styrmodell
 • Förståelse för hur olika ledarbeteenden påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • Kunskap och trygghet i hur hantera medarbetarnas reaktioner och leda verksamheten framåt i förändring
 • En personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap och därigenom dina medarbetare samt verksamheten
 • Verktyg för att bygga ett förhållningssätt som påverkar både medarbetare, kunder och marknad på ett positivt sätt
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Kunskap och verktyg för effektivt förändringsarbete
 • Kunskap om värderingars betydelse i byggandet av en stark kultur

 

Relaterade artiklar