Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Imponerande kundservice med retorik

Gör kunden nöjd

Kundservice handlar om att skapa bra, värdefulla och bestående relationer. Gör du kunden nöjd – blir du nöjd själv. Bemöter du kunden bra – blir du bemött bra själv. Lojala kunder är motorn i all verksamhet.

Om kursen

I all kommunikation är din egen attityd nyckeln till goda relationer. Din attityd avspeglas alltid i dina ord och ditt kroppsspråk. På denna kurs får du lära dig skapa förstklassig och personlig kundservice. Du får lära dig värdera bra bemötande. Du får de rätta verktygen som skapar värdefulla, och framförallt bestående, kundrelationer. Du får lära dig om win-win-situationer. Du får också lära dig hur du hanterar missnöjda och besvärliga människor.

Lär dig:

Att kommunicera mer effektivt.
Att förstå ditt eget och andras beteende bättre.
Hur du kan påverka andra med din attityd.
Hur du skapar och behåller kontakt.
Hur du skapar förtroende.
Hur du säljer in dig själv och företaget.
Bygga varumärket JAG.
Hur du ger och tar emot beröm och kritik.
Hur du ska göra för att se och bekräfta människor.
Hur du får folk att ta till sig det du säger.
Verbal judo.
Stärka din självkänsla och självförtroende.
Hantera besvärliga och oväntade situationer.

För dig som:

Vill skapa bättre kontakter.
Få redskap som du kan använda i vardagen.
Vill känna dig stärkt i olika kommunikativa situationer.
Vill veta hur en god kommunikatör är och gör.
Helt enkelt vill utveckla din förmåga att kommunicera.

Relaterade artiklar