Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information



Coachprogram för ledare

Som ledare söker vi nya förhållningssätt – nya ledarskapsverktyg – som stödjer oss i att ta tillvara på och utveckla våra medarbetares potential.

Avsikten med Coachprogrammet är att genom upplevelse och praktik få tillgång till konkreta verktyg inom kommunikation och coaching som fördjupar, stödjer och utvecklar ditt personliga ledarskap.

Programmet ger dig

 • En utökad vertygslåda inom kommunikation och coaching.
 • Ökad förståelse och empati för olika personligheter och därigenom möjlighet att finna nya vägar för att nå medarbetarna.
 • Ökad självkänsla och tillit till ditt eget personliga ledarskap.
 • Tid för eftertanke och reflektion.
 • Tillgång till personlig coaching under hela programmet.
 • Tillgång till ett nätverk och en ledargemenskap med ledare från olika företag/organisationer i regionen.
 • Inspiration, kraft och energi till din ”ledarvardag”.

Programinnehåll

 • Vi lär oss konkreta verktyg inom kommunikation och coaching.
 • Grunder/förutsättningar för framgångsrik coaching.
 • Vem vill jag vara som ledare – personlig kartläggning.
 • Praktiska övningar
 • Hur skapar jag en god miljö för det coachande samtalet?
 • Ökad förståelse för olika personligheter och hur jag utifrån det kan möta och vara ett stöd för medarbetarens utveckling på ett konstruktivt sätt.
 • Hur fungerar den inre kritikern i mig som ledare och hos mina medarbetare?
 • Min förmåga att vara närvarande – a & o i det coachande samtalet.
 • Praktiska övningar
 • Att arbeta med feedback – praktisk tillämpning.
 • Repetition och integrering av lärande från dag 1 och 2.
 • Mitt nästa steg; Hur kommer jag att tillämpa mina kunskaper i min ”ledarvardag”? Vad behöver jag för stöd i min fortsatta utveckling till en coachande ledare?
 • Praktiska övninga

Programinnehåll

Dag 1: 7:e Mars

9.00 - 16.30
 • Vi lär oss konkreta verktyg inom kommunikation och coaching.
 • Grunder/förutsättningar för framgångsrik coaching.
 • Vem vill jag vara som ledare – personlig kartläggning.
 • Praktiska övningar

Dag 2: 26:e Mars

9.00 - 16.30
 • Hur skapar jag en god miljö för det coachande samtalet?
 • Ökad förståelse för olika personligheter och hur jag utifrån det kan möta och vara ett stöd för medarbetarens utveckling på ett konstruktivt sätt.
 • Hur fungerar den inre kritikern i mig som ledare och hos mina medarbetare?
 • Min förmåga att vara närvarande – a & o i det coachande samtalet.
 • Praktiska övningar

Dag 3: 16:e April

9.00 - 16.30 dagen avslutas med middag
 • Att arbeta med feedback – praktisk tillämpning.
 • Repetition och integrering av lärande från dag 1 och 2.
 • Mitt nästa steg; Hur kommer jag att tillämpa mina kunskaper i min ”ledarvardag”? Vad behöver jag för stöd i min fortsatta utveckling till en coachande ledare?
 • Praktiska övningar
”Jag har fått tillgång till verktyg som på ett framgångsrikt och konstruktivt sätt leder fram till bättre lösningar och bestå- ende förändringar i organisationen. En kurs med perfekt blandning av intensitet, engagemang och avspändhet. Härligt och tillfredställande att på ett okomplicerat sätt dela erfarenheter med andra ledare.”

Oskar Gedda, Luleå Tekniska Universitet
"Det är häftigt att se människor spränga gränser och blomma ut i sig själva. Det kittlar liksom i hela kroppen, en skön feeling. Coachprogrammet gav mig många insikter och konkreta verktyg … och vilket gäng som deltog, vänner för livet!”

Peter Varg, Artist
”Som ledare har programmet gett mig styrka, distans och en stark verktygslåda.”

Katarina Johansson, turistchef Piteå Kommun
"Många verktyg och större trygghet i coachrollen samt ett nytt nätverk. Tack!”

Eva Lidén, personalchef Sparbanken Nord
Relaterade artiklar