Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Informatörsutbildning, Företagsuniversitetet

  • så gör du informationen trovärdig och övertygande
  • så kommunicerar du professionellt i tal och skrift
  • gör webben till din effektiva relationsskapare
För att fungera framgångsrikt i rollen som informatör behöver du ha kunskaper både om informationens strategiska roll och om mer praktiska saker som t.ex. hur man skriver och utformar presentationsmaterial och pressreleaser samt företräder och presenterar företaget på ett positivt och förtroendeingivande sätt.

Den här åttadagarsutbildningen ger dig kunskaper om internt och externt informationsarbete, om både muntlig och skriftlig kommunikation, om digital kommunikation och grafisk formgivning. Som en röd tråd genom utbildningen går en hemuppgift som du får presentera i slutet av utbildningen. Kursledarna är alla experter inom sina respektive områden.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med information och kommunikation och behöver bredda dina teoretiska och praktiska kunskaper.
Relaterade artiklar