Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Inköparutbildning, Företagsuniversitetet

  • kloka affärsekonomiska bedömningar
  • så blir förhandlingen lyckosam
  • låt etik och lagar vägleda dig

Kloka inköp förbättrar företagets konkurrenskraft, lönsamhet och resultat. Utbudet är stort och säljarna är många och skickliga, vilket gör valet av leverantör komplicerat. Ditt arbete som inköpare är betydelsefullt och för att du ska bli framgångsrik krävs hög integritet, affärsmässighet och goda kunskaper.

Den här utbildningen ger dig en helhetsbild av inköparens vardag. Du lär dig bl.a. att tillämpa lagar och avtalsjuridik, att göra affärsmässiga bedömningar och inköpskalkyler samt tränar förhandlingssituationer.

Utbildningen vänder sig till dig som köper varor och tjänster.
Relaterade artiklar

Ansök till Inköparutbildning, Företagsuniversitetet


 
×