Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Instruktör tillståndsansvar Heta Arbeten

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten® . Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta Arbeten® får påbörjas innan tillståndsgivningen är klar.

För att ge tillståndsansvariga utökade kunskaper har vi tagit fram en fördjupad utbildning – Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten®. Är du intresserad av att bli Instruktör för denna utbildning är detta utbildningen för dig! För att bli Instruktör tillståndsansvar Heta Arbeten® krävs att du är erfaren instruktör för Heta Arbeten®. Du behöver ha kunskaper om försäkringsbolagens säkerhetsregler och ha omfattande kunskaper gällande Heta Arbeten®. Utbildningen leder till att du blir certifierad Instruktör tillståndsansvar Heta Arbeten®.

För att vara behörig att ansöka till fördjupningsutbildningen Instruktör Tillståndsansvar Heta Arbeten® krävs att du:

  • Är aktiv instruktör för behörighetsutbildning Heta Arbeten® det vill säga har genomfört minst en (1) behörighetsutbildning senaste 12 månaderna.
  • Genomfört minst 15 behörighetsutbildningar Heta Arbeten® de senaste 2 åren.
  • Alternativt vara aktiv huvudinstruktör Heta Arbeten®, det vill säga ha genomfört minst en (1) instruktörsutbildning de senaste 12 månaderna.

Utöver detta behöver du ha:

  • God kunskap om säkerhetsreglerna Heta Arbeten® och dess innebörd.
  • God kännedom om vilket ansvar man har som tillståndsansvarig.
  • Erfarenhet av riskbedömning (till exempel skyddsronder och tillståndsgivning).
  • God försäkringskunskap.

Observera att du måste styrka ovan förkunskaper genom att genomföra ett förstudiematerial och kunskapsprov innan du blir godkänd deltagare på utbildningen.

Instruktioner om hur detta går till får du på mejl efter att du skickat in din ansökan. För att bli godkänd instruktör krävs att du fullföljer hela instruktörsutbildningen, det vill säga hundra procents närvaro gäller.

Giltighetstid för Instruktör tillståndsansvar Heta Arbeten®: innevarande utbildningsperiod samt ytterligare en 5-årsperiod.*

*Gäller under förutsättning att du även har giltigt certifikat Instruktör Heta Arbeten® under samma 5-årsperiod.

Anmälan stänger 14 dagar innan varje kurstillfälle.

Relaterade artiklar