Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning i Förflyttningsteknik

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom sjukvården, äldreomsorgen, hemsjukvården eller handikappomsorgen och vill utbilda dina arbetskamrater på din egen arbetsplats.

Syfte

Syftet med utbildningen är att du skall kunna utbilda dina kollegor på hemmaplan. Du lär dig pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik och givetvis en får du en mycket god kunskap i Durewallmetoden. Målet är att du skall arbeta på ett kraftbesparande sätt. Det ger en minskad risk för arbets- och belastningsskador. Du lär dig att hjälpa, stödja och förflytta människor på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Arbetssättet tillvaratar både dina behov och vårdtagarens möjligheter att vara delaktig.

Här följer kommentarer från några av våra kursdeltagare

-Jag är mycket nöjd med utbildning. Efter sista omgången nu vågar jag ta ut svängarna. Birgitta Eriksson, vårdlärare. Vägga Vuxenutbildning

- En fantastiskt givande utbildning. Bland det bästa jag någonsin gjort ! Tack Joana och alla ni andra på Durewall Institutet för att ni finns. Ni gör skillnad och nytta. Anette Storm, eget utbildningsföretag

-Bra fördelning mellan praktik och teori. Vi har verkligen fått tid för de praktiska övningarna så att de sitter.

- Utbildningen har varit mycket bra. Bra helhet, repetition, fördjupning, egna fall ur vårt arbete, prova på instruktörsrollen. Bara fantasin kan sätta stopp för mitt agerande nu. Otroligt gott gäng på Durewall Institutet. Malin Ömar, Passarin

- Har fått grunderna på ett exemplariskt sätt för att kunna utbilda själv !

- Kanonbra ledare som verkligen vet vad de pratar om. Trevligt bemötande av all personal

- Allt mycket verklighetsförankrat. Bra med tillåtande kring alternativa metoder. Bra med varför-förklaringar. Det ger säkerhet som instruktör.


Kurslängd

9 dagar fördelade på 3 tillfällen.

Våren 2014
Del 1: 1-3 april
Del 2: 7-9 maj
Del 3: 3-5 juni

Relaterade artiklar