Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Instruktörsutbildning – Grundläggande brandskydd

Brandskyddsföreningen har tillsammans med räddningstjänster, pedagoger och målgruppen tagit fram en upplevelsebaserat utbildningskoncept i grundläggande brandskydd.

Utbildningsmaterialet innehåller ett presentationsmaterial med tillhörande instruktörsmanus. Det är ett nytt och modernt utbildningsmaterial som innehåller en variation av bilder, filmer, text och animeringar som gör utbildningen rolig och lärorik. Utbildningsmaterialet är producerat i ett presentationsverktyg och kvalitetssäkrat av Brandskyddsföreningen.

En upplevelsebaserad inlärning innebär att deltagaren gör aktiva val kopplade till den dagliga verksamheten. Deltagarna diskuterar och besvarar frågor utifrån olika scenarier och frågeställningar.

Mål

Efter genomförd utbildning ska instruktören kunna hålla utbildning i grundläggande brandskydd.

Ämnesområden

 • Kvalité
 • Att lära ut
 • Utbildningsmaterialet
 • Teknik
 • Grupparbeten
 • Brandteori
 • Brandpraktik praktiska moment
 • Brandpraktik laborationer

 

 

Avsedd för

Dig som vill vara instruktör och utbilda i grundläggande brandskydd.

Förkunskapskrav

Den som ska vara instruktör i utbildningsmaterialet i grundläggande brandskydd ska ha en grundläggande kompetens enligt något av följande alternativ:

 

 • utbildad till brandman, brandbefäl enligt Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskaps (tidigare Räddningsverkets) krav för heltids- alternativ deltidspersonal eller motsvarande utbildning godkänd av Brandskyddsföreningen.
 • genomfört Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator med godkänt resultat eller motsvarande utbildning godkänd av Brandskyddsföreningen.
 • genomförd SMO–utbildning och minst 1 års arbetslivserfarenhet efter utbildningen.

 

 

 

Relaterade artiklar

Ansök till Instruktörsutbildning – Grundläggande brandskydd, Brandskyddsföreningen


 
×