Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Instruktör behörighetsutbildning, 2020-2024 Heta Arbeten

 

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.

Mål

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om Heta Arbeten® och säkerhetsreglerna samt förutsättningar att presentera och förmedla innehållet i behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Efter genomgången utbildning och godkänd certifiering blir du behörig instruktör Heta Arbeten® och kan utbilda i behörighetsutbildningen Heta Arbeten® enligt gällande norm. Du kan utbilda under utbildningsperioden 18 december 2019-31 december 2024. Därefter måste du gå en ny instruktörsutbildning.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om:

 • Syfte och mål med behörighetsutbildning Heta Arbeten®
 • Norm SBF 2013 Instruktör Heta Arbeten®
 • Pedagogik och presentationsteknik
 • Riskbedömning
 • Lagar och regler kopplade till heta arbeten
 • Försäkringslära
 • Konsekvenser vid olycka
 • Avtal och delegation
 • IT-systemet Heta Arbeten®

och färdigheter i att:

 • Genomföra Behörighetsutbildning Heta Arbeten® enligt Brandskyddsföreningens kvalitetskrav
 • Administrera Behörighetsutbildning Heta Arbeten® i IT-systemet Heta Arbeten®
 • Anpassa Behörighetsutbildning Heta Arbeten® efter varje deltagares behov och förutsättningar.

Tider och plats

Dag 1: Kl. 09.00–17.00.
Från kl. 08.30 finns fika och på kvällen en frivillig middag som ingår i avgiften.

Dag 2: Kl. 08.00–16.00.

Plats: Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C, 117 43 Stockholm

Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka till Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® behöver du:

Förberedelser innan utbildningen

Inför utbildningen förväntas du som deltagare:

 • Kunna hantera IT-systemet Heta Arbeten®. Logga in och se till att dina användaruppgifter och din profil är uppdaterad. Sedan ska du gå in och göra övningar.
 • Gå igenom presentationen för behörighetsutbildningen Heta Arbeten® så att du är väl förtrogen med den. Presentationen kommer inte att gås igenom i sin helhet på utbildningen utan du måste själv ta reda på var det kan finnas fallgropar och svårigheter där du kan behöva stöd.

Allt förstudiematerial distribueras till dig en månad innan utbildningens start. Förstudien ska vara genomförd och inskickad senast en vecka före utbildningen. Förstudien genomförs på Mina sidor i IT-systemet Heta Arbeten®.

För att bli godkänd instruktör krävs att du fullföljer hela instruktörsutbildningen, det vill säga hundra procents närvaro gäller.

Det som sedan krävs för att arbeta som instruktör Heta Arbeten® är att du:

 • har genomfört Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® med godkänt resultat
 • betalt årsavgift Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® samt
 • är ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. Läs mer om arrangörsskap här.

Anmälan stänger 14 dagar före varje kurstillfälle.

Relaterade artiklar