Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Instruktörsutbildning Heta Arbeten

För att utbilda i Heta Arbeten® krävs att du kan försäkringsbolagens säkerhetsregler och har grundläggande brandkunskaper gällande Heta Arbeten®.

Mål

Utbildningen leder till att du blir certifierad instruktör Heta Arbeten® (under perioden som gäller till och med 31 december 2019). Du ska kunna utbilda i Heta Arbeten enligt gällande norm.

Innehåll

 • Utbildningsplan och presentationsmaterial
 • Organisation och norm
 • Administration
 • Ansvar och försäkring
 • Pedagogik
 • Säkerhetsregler

Förkunskaper

För att vara instruktör Heta Arbeten® krävs att du:

 • innehar giltigt certifikat för Heta Arbeten®
 • har genomfört instruktörsutbildning Heta Arbeten® med godkänt resultat
 • betalt årsavgift instruktör Heta Arbeten® samt
 • är ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®

Blivande instruktör ska inneha kompetens i presentationsteknik och pedagogik samt datorvana. Därutöver krävs en grundläggande kompetens enligt något av följande alternativ:

Alternativ A

 • Genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) utbildning i Skydd mot olyckor
 • eller vara utbildad till brandman eller brandbefäl enligt tidigare Räddningsverkets utbildning för heltids-, alternativt deltidspersonal
 • eller genomgått högskoleutbildning inom kompetensområdena brand och/eller riskhantering eller motsvarande.

Alternativ B

 • Under den senaste tvåårsperioden genomgått minst en av Brandskyddsföreningens utbildningar Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator med godkänt resultat  eller sedan utbildningstillfället varit kontinuerligt verksam inom brandområdet.

Alternativ C

 • Motsvarande kompetens som alternativ A-B kan godkännas efter individuell prövning.

Relaterade artiklar

Ansök till Instruktörsutbildning Heta Arbeten, Brandskyddsföreningen


 
×