Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning inom konflikthantering, självskydd & vårdande skyddstekniker

Målgrupp

För dig som vill utbilda dig till instruktör för att kunna utbilda dina kollegor i en konfliktdämpande och etisk metod. Du arbetar antagligen inom psykiatri, gruppboende, äldreomsorg, hemtjänst, företagshälsovård eller liknande verksamhet och som riskerar att möta ett utåtagerande beteende eller hot och våld på arbetsplatsen.

Syfte

Målet med denna utbildning är att du ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Att du får kunskaper i pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och självskydd till dina arbetskamrater.

Kommentarer från kursdeltagare

- Väldigt kompetent ledare. Kunnig, trevlig och saklig. Bra lokaler och ett gediget kursmaterial.

- Jag är överlag väldigt nöjd med kursen och ser fram emot att hålla mina egna kurser.

- Fantastisk ledare. Entusiastisk och kompetent. Bra lokaler

Kurslängd

10 dagar fördelade på 3 tillfällen.

Våren 2014

Del 1: 4-6 mars
Del 2: 1-4 april
Del 3: 6-8 maj
Relaterade artiklar