Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Intensivkurs i omvärldsbaserad strategi och innovation

En kurs för dig som vill ha ett högt tempo men ändå få del av analysverktyg för att göra omvärldsanalys med koppling till strategi och affärsutveckling

Har ni svårt att koppla ihop omvärldsarbetet med affärs- och utvecklingsprocesserna? Har du själv begränsat med tid men ändå ett behov av att överbrygga klyftan mellan omvärld och strategi? För dig har vi skapat en intensivkurs i omvärldsanalys och strategiutveckling. Det är en kurs för dig som vill ha ett högt tempo men ändå få del av instrument och analysverktyg för att göra omvärldsanalys med koppling till strategi och affärsutveckling

Bästa kursen jag varit på! Genom att blanda teori och praktiska övningar så förstod jag hur givande det är med en grundligare omvärldsbevakning och hur man sedan genom resultatet av den tar fram en hållbar strategi. Kerstin Falk

Utbildningen ger

  • Metoder som skapar nya strategier, baserade på både omvärldsförändringar och den interna situationen i organisationen.
  • Verktyg som lämpar sig för att testa hur väl nuvarande strategier eller affärsmodeller möter framtidens krav.

Efter kursen kommer du att kunna koppla ihop omvärldsanalysen med strategisk planering. Kursen ger kunskap om hur du omsätter trender och omvärldsförändringar i din verksamhetsplanering.

Läs mer här!
Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara