Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Företagsuniversitetet

Intern brottsutredning, Företagsuniversitetet

  • är dig hur du upptäcker intern brottslighet
  • så dokumenterar du fakta och bevis
  • så gör du utredningar, objektiva analyser och värderingar

Lås, larm och effektiva kontrollrutiner ger oss ofta ett bra skydd mot yttre angrepp t.ex. inbrott. Men den interna brottsligheten, som t.ex. stöld av företagets egendom, kan vara svårare att hantera och förorsakar många gånger stora skador.

Vid intern brottslighet är det viktigt att agera snabbt. Den interna utredningen måste vara professionell och korrekt. Polisen ställer höga krav på handlingar som ska ligga till grund för en polisutredning. Utredningsunderlaget ska kunna hålla för snabba interna åtgärder men också för samverkan med polis och åklagare.

Utbildningen vänder sig till säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, personalchefer och andra som ansvarar för interna utredningar samt handlägger personalbrott och kvalificerade personalärenden.
Relaterade artiklar