Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationIntervjuworkshop

1 dag, uppdragsutbildning

En intensiv gnuggning för reportrar om förhållningssätt, skillnaden mellan nyhetsintervju och samtalet i ett reportage, olika metoder och när man använder dem. Vi lyfter också frågorna som du inte vågar ställa – och varför.
Det här är en praktisk kurs där vi inte bara pratar om hur vi blir bättre – utan också blir det!
Vi testar, experimenterar, diskuterar och byter erfarenheter med varandra. Med egna exempel och andras input hjälps vi åt att sätta upp mål, definiera problem, spana fram möjligheter och formulera strategier. ?Intervjua, egentligen betyder det att se varandra.

Kursens syfte:

  • att fördjupa den enskildes kunskap om intervjuteknik
  • bli medveten om sitt eget sätt att intervjua
  • fördjupa kunskapen om olika metoder, när och hur man kan använda dem
  • bli medveten om intervjumetodik för radio, tv och print
  • tydliga mål och strategier i olika intervjusituationer

För mer information

Katarina Ek,
utvecklingsledare och tf verksamhetschef, område organisering, mål och policy
katarina.ek@lnu.se
Relaterade artiklar