Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Introduktion till agila metoder - Lean, Scrum & Kanban, Informator

Beskrivning

Denna kurs är en heldag, där du oavsett vilken roll du har i organisationen, får en grundläggande introduktion till agila metoder och Lean samt inspireras till djupare kunskaper inom området. Syftet är att överblicka och inspirera samt ge dig möjlighet att hitta nästa steg i din agila utveckling.

För vem passar utbildningen?

Alla som har ett behov av att förstå vad agila metoder innebär: systemutvecklare, projektledare, beslutsfattare, VD, kravställare, testare, teamledare. Oavsett vilken roll du spelar i organisationen, och oavsett vad du ska ha agila metoder till, behöver du en grundläggande introduktion i agilt och lean:t tänkande. Det får du under denna heldag.

Ämnen du läser

  • Agilt tänkande vs traditionell projektmetodik
  • Det agila manifestet
  • Hur och varför metoderna fungerar
  • Agila metoder - historik
  • Genomgång Scrum och Kanban
  • Lean - historik och principer
  • Vanliga spill i kunskapsföretag
  • Retrospektiv
  • Improvement Kata

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara