Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IPU profilanalys för team och ledningsgrupper

Utvecklar effektivitet och stärker sammanhållningen

Team och ledningsgrupper behöver hela tiden påfyllning för att utveckla organisationen.
Beteendeforskningen hävdar att de effektivaste människorna är de som har förståelse för hur de själva agerar i olika situationer. Denna kompetensutveckling vill öka medvetenhet om era olika kommunikationssätt, dess styrkor och svagheter.
Genom detta kan var och en utveckla sitt personliga ledarskap, komma till sin rätt och ges möjlighet att bidra så att organisationen blir mer resurseffektiv. Kunskapen om människors olika kommunikationssätt är också en stor tillgång i möten med kunder.

Syfte: Att stärkas som individ, team och organisation

Genomförande

Som utgångspunkt i denna kompetensutveckling genomgår alla en självskattningsanalys, IPU profilanalys (kostnad 2250kr / person). Därefter möts teamet 1-2 dagar då reflektioner, upplevelsebaserade övningar och teori varvas (kostnad 16000kr / grupp).
Läs om verktyget på www.ipu-profilanalys.com

Jag erbjuder de företag som är intresserade av IPU profilanalys för team och ledningsgrupper Att 1 person, gratis, får genomgå en IPU-profilanalys innan uppdraget. Detta för att se vad den innehåller och för att den på ett personligt sätt ska kunna förmedla sina erfarenheter till de andra i gruppen innan beställning.

Många användningsområden

 • Ökade kunskaper om sig själv och sitt eget beteende.
 • IPU Profilanalysen ger medvetenhet som kan leda till att konflikter blir lättare att hantera
 • Organisationsutveckling förbättrad kommunikation, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela organisationen.
 • Teamutveckling IPU Profilen visar hela gruppens sammansättning, detta kan skapa den öppenhet som behövs för att utveckla gruppen.
 • Förbättrad kommunikation genom ökad förståelse för olika personers beteende öppnas möjligheter till bättre förståelse för verksamhetens olika uppgifter och roller.

IPU Profil analys tar upp

 • Allmänna karaktärsdrag denna ger en bild av hur du skulle vilja arbeta om du själv fick bestämma
 • Värde för organisationen där dina mest påfallande styrkor och utmärkande egenskaper utkristalliserar sig
 • Råd för effektiv kommunikation hur du helst skulle vilja bli bemött av andra människor
 • Att förebygga och lösa konflikter som ger råd för effektiv kommunikation, undvikande av kommunikationsproblem och tips för bättre kommunikation
 • Idealiska arbetsförhållanden som beskriver den arbetsmiljö som du fungerar bäst i och hur du reagerar i förändring
 • Anpassat beteende talar om vad du anser att arbetet kräver av dig
 • Nycklar till motivation beskriver vad du vill ha eller uppnå i arbetet
 • Områden att utveckla hjälper dig att se områden som begränsar din prestationsförmåga
Utbildningen passar bra för små eller medelstora bolag och kan med fördel användas för att stärka sammanhållningen i gruppen på ett djupare plan. Deltagarna lär sig att se gruppens olikheter som en tillgång.

Tidåtgång & gruppstorlek

1.5 tim individuell återkoppling av IPU Profilanalysen
därefter 1 gemensam dag för hela gruppen (16000kr per grupp & dag).
Eller skräddarsys efter era behov.
Gruppens storlek varierar - dock högst 12 personer.
Du kan även köpa enbart en individuell IPU Profilanalys (2250kr / person)
Relaterade artiklar

Ansök till IPU profilanalys för team och ledningsgrupper, Carin Windolf


 
×