Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IT- och Immaterialrätt

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Den nya dataskyddsförordningen

Kursen ger en grundlig genomgång av förordningen, med fokus på nyheter i förhållande till dagens personuppgiftsreglering. Bland annat diskuteras de förändrade förutsättningar för att behandla personuppgifter, "rätten att bli glömd" och ökade krav på proaktiva åtgärder. Särskilt fokus riktas mot tekniska och organisatoriska förändringar som måste planeras omgående. Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp.

De nya patent- och marknadsdomstolarna m.m.

Den 1 sept. 2016 genomförs en reform som innebär att de immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden som enl. nuvarande ordning handläggs i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten ska bli föremål för en koncentrerad och enhetlig domstolsprövning i de nya patent- och marknadsdomstolarna.

Idrottens avtal och process – kommersiell idrottsjuridik

Att skriva avtal inom idrottsbranschen kräver många gånger kunskap om idrottens uppbyggnad och hur dess regelverk förhåller sig till det allmänna rättssystemet. Syftet med kursen är att belysa detta och ge handfasta råd vid avtalsskrivning inom idrottsbranschen. Kursen kommer också beröra hur och var tvister inom idrotten prövas.

Dataskyddsförordningen för IT-avdelningen

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen baserar sig i stor utsträckning på nu gällande regler om behandling av personuppgifter, men en viktig nyhet är att sanktionerna för överträdelse av reglerna blir betydligt mer kraftfulla.

IT-rätt 2016

Välkommen till den tolfte IT-rättsdagen! Uppdatering och fördjupning för dig som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor.

Personuppgiftslagen (PUL) för privata sektorn

Trots domstolspraxis och annan vägledning som tillkommit har lagen ständigt varit föremål för diskussion. Vi ägnar förmiddagen åt en genomgång av lagen och den praxis som tillkommit. Under eftermiddagen berör vi hur man bör arbeta med personuppgiftslagen i praktiken i sådana frågor om behandling av personuppgifter om anställda och vid nätanvändning som i praktiken förekommer vid alla företag. Det kommer finnas tillfälle att diskutera egna frågor.

Den nya dataskyddsförordningen

Kursen ger en grundlig genomgång av förordningen, med fokus på nyheter i förhållande till dagens personuppgiftsreglering. Bland annat diskuteras de förändrade förutsättningar för att behandla personuppgifter, "rätten att bli glömd" och ökade krav på proaktiva åtgärder. Särskilt fokus riktas mot tekniska och organisatoriska förändringar som måste planeras omgående. Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp.

Relaterade artiklar