Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Java Design Patterns

Beskrivning

The design patterns provide well-proven and documented solutions to the everyday problems encountered in software design and implementation. Java platform uses a lot design patterns. The design of the existing class frameworks in the platform rely on generic design patterns. Both software architects and developers must have knowledge of the most fundamental design patterns to be able to design and implement smart Java software components and solutions.

För vem passar utbildningen?

Developers and software architects who are familiar with the basics of Java programming language. The course contains many practical Java programming exercises.

Ämnen du läser

The primary goal of this course is to get familiar with the GoF design patterns with Java. The design patterns are generic and one must be able to adapt the selected pattern to the certain platform. The participant will learn the required tricks with Java. After the course the participant knows how to use GoF design patterns in practice and how those can help to implement better Java code.

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara