Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Javaprogrammering - Avancerad

Beskrivning

Du får lära dig hur man skriver avancerade multitrådade applikationer med hjälp av såväl traditionella trådklasser som med ramverket Executor Framework.

För vem passar utbildningen?

Det här utbildningen är för dig som vill gå vidare och lära dig avancerad Javaprogrammering! Du får lära dig hur man tillämpar beprövade DesignPatterns, olika tekniker för att hantera XML-filer, såväl för konfiguration som för lagring av data.

Du får lära dig

  • Skriva effektiv Javakod
  • Förstå hur Java fungerar på djupet
  • Tillämpa designmönster i Java
  • Bygga robusta förändringsbara system
  • Skapa avancerade multitrådade applikationer
  • Använda olika Java-tekniker för hantering av XML-filer
  • Skapa distribuerade client-/serverlösningar
  • Skapa återanvändbara komponenter
  • Hantera verktyg för mätning av prestanda

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara