Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Javaprogrammering - Grundkurs

Beskrivning

Du får lära dig hur man skriver och kör enhetstester med ramverket JUnit. Dessutom ingår introduktion till trådprogrammering och förpackning och distribution av Java-applikationer.

Kursen innehåller nyheterna från Java 8.

För vem passar utbildningen?

Detta är kursen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden. Kursen tar upp såväl grundläggande syntax som kunskap från Javas viktigaste bibliotek med stöd för datalogiska klasser i Collections Framework, skrivning/läsning av filer, kommunikation med databaser samt skapande av professionella användargränssnitt (GUI).

Du får lära dig

 • Introduktion till Javabaserade teknikområden
 • Använda Java som programspråk
 • Grundläggande objektorienterad modellering i UML
 • Implementera objektorienterade modeller i Java
 • Använda datalogiska klasser i Collections Framework
 • Förebygga programfel med undantagshantering
 • Hantera olika typer av strömmar i Java
 • Använda Javas databasstöd
 • Grundläggande trådprogrammering
 • Skapa grafiska användargränssnitt
 • Skriva och köra JUnit-tester

Om utbildaren

Informator har 20 års erfarenhet av att utbilda inom IT-branschen. Bland våra samarbetspartners finns branschens främsta lärare och produkttillverkare. Alla med mycket hög kompetens och stark praktisk förankring i sina respektive ämnen.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara